Referenser

Arbetsprocess- och ledarskapsoptimering genom observation

I detta unika projekt syftade vi till att hjälpa vår klient med att identifiera styrkor och förbättringsområden inom ledarskap och...

Produktutveckling och projektimplementering 2020-2023: SBU-framtid, Inframodulen och Södra skogsägare

I dagens ränteläge när varje sekund kostar pengar har Nordnest lagt sitt fokus i att utveckla och bygga snabbt och...

Pilspetsen i Trelleborg, Träprojekt

I ett långsiktigt och nära samarbete med Kian Properties har ännu ett lyckat projekt kommit i mål. Nordnest har tillsammans...