Tjänster

Med erfarenhet och expertis

Hos Nordnest kombinerar vi erfarenhet och expertis med innovation för att erbjuda värdeskapande tjänster inom hållbart byggande och förvaltning. Låt oss hjälpa dig att nå dina projektmål på ett mer hållbart och effektivt sätt.

nestEnergy

Med nestEnergy erbjuder vi en skräddarsydd energitjänst som är utformad för att hjälpa byggentreprenörer och byggherrar med att beräkna, effektivisera och deklarera energianvändningen i sina byggprojekt. Vi erbjuder heltäckande paketlösningar utifrån era behov i projektet till ett fastpris utan oplanerade överraskningar som kan belasta projektets ekonomi och tidplan. Våra energisakkunniga har flerårig erfarenhet av ledning och styrning av energifrågor i både nya och befintliga fastigheter.