För bostadsrättsföreningar

Skräddarsydda och tydliga helhetslösningar för bostadsrättsföreningar

Nordnest förstår de specifika behoven hos bostadsrättsföreningar. Från energirenovering till miljöcertifieringar, vi erbjuder tjänster som höjer värdet på din fastighet samtidigt som medlemmarna gynnas ekonomiskt och boendekonfortmässigt.

One-Stop-Shop Energirenovering med helhetslösning på Nordnest Way

Helhetslösningar för din bostadsrättsförening

Nordnest erbjuder en komplett lösning för energirenovering av bostadsrättsföreningar. Med vår One-Stop-Shop metodik får du allt du behöver från analys till genomförande på ett och samma ställe.

Analyser, utredningar och samordning inom fukt-, energi- och miljö

Expertanalys för rätt beslut och attraktivare BRF för nya medlemmar

Välj den mest fördelaktiga lösningen för bostadsföreningen med hjälp av våra experters välgenomarbetade beslutsunderlag. Vi säkerställer att din förening uppfyller alla myndighetskrav samtidigt som vi optimerar fastigheten för att minimera drift- underhållskostnader.

Energisamordning

En nyckelroll för byggande och förvaltning av energieffektiva byggnader.

Med många discipliner involverad under projekteringen som kan påverka byggnadens energiprestanda i allra högsta grad samt tuffa energikrav krävs en energisamordnare med spetskomptens och lång erfarenhet inom byggnadens energisystem för att lyckas med uppfyllese av energikravet. Engisamordnare jobbar systematiskt och metodiskt från tidiga skeden med berörda discipliner och med relevanta delar av husets tekniska detaljer och utformning till förvaltning och överlämning.

Miljösamordning

En opartisk grankning och verifiering av miljö- och energiprestanda för nya och befintliga byggnader.

Våra miljösamordnare kan hjälpa dig certifiera din byggnad inom de flesta certiferingsystem såsom Miljöbyggnad, Svanen, Green buildning, Breeam, NollCO2 och Passivhus.

Fuktsäkerhetssamordning

Minimera eller eliminera risker med resursslöser och dålig luftkvalitet genom fuktsäkerhetssamordning.

Våra fuktsäkerhetssamordnare hjälper dig att identifera och hantera fuktrikser under projekteringen. Fuktfrågan prceis som energifrågan berörs av flera discipliner vars huvudfokus är annat än hantera fuktsäkerhetsrisker därav behovet av en fuktsäkerhetssamordnare som ser till att denna viktiga hållbarhetsfråga hanteras på ett bra sätt.

Simuleringar och beräkningar

Bli säker att ställda krav uppfylls samtidigt gör beslutsunderlaget mer kvalitativt och tydligare.

Beräkningar och simuleringar är kraftfulla verktyg för att kontrollera kravuppfyllande och optimering av projektets tekniska detaljer i syfte att bl.a. minimera resursanvändning. Det blir mycket enklare att välja systemlösningar ifall prestandan i olika parametrar för de olika alternativen beräknas och simuleras. Våra konsulter hjälper till med exempelvis simuleringar och beräkningar inom energi, dagsljus, termiskt klimat, effekt, köldbryggor, solceller, LCC och klimatutsläpp (LCA och klimatberäkning).

Miljöcertifieringar

Grönare bostadsrättsföreningar med Nordnest

För bostadsrättsföreningar som vill ta ett steg framåt i hållbarhetsresan, erbjuder Nordnest rådgivning och hjälp med miljöcertifieringar. Visa ditt engagemang för en grönare framtid, höj värdet på din fastighet med internationellt erkända miljöcertifikat och minska lånekostnader.

Projektledning – Produktion

En effektiv produktion kräver en systematisk byggledning.

Våra projektledare ser till att produktionsfasen är välplanerad och effektiv, uppdragsgivarens intressen bevakas genom att följa avtalen samt kvalitet och arbetsmiljö bevakas. Projektledaren dokumenterar hela produktionen med dess eventuella ändringar och håller koll på eventuella ÄTA-arbeten. Byggherren får rapporter i realtid i vår digitala verktyg hur det går för projektets tid, budget, kvalitet och arbetsmiljö.