För fastighetsägare

Värdeskapande kompetenspartner för fastighetsägare

Nordnest förstår de unika utmaningarna som fastighetsägare står inför. Vare sig det gäller nå energi- och hållbarhetsmål, energirenovering, miljöcertifieringar, due diligence i samband med fastighetstransaktioner eller fastighetsutveckling är vårt team här för att stödja dig genom varje steg.

Projektledning – Energirenovering Analyser, utredningar och samordning inom fukt-, energi- och miljö

Energirenovering med precision och noggrannhet

Med fokus på hållbarhet och effektivitet leder Nordnest ditt energirenoveringsprojekt. Vi säkerställer att varje renovering inte bara förbättrar energiprestandan utan också adderar andra viktiga värden till fastigheten.

Miljöcertifieringar

Bekräfta ditt engagemang för miljö

Nordnest hjälper dig att uppnå värdefulla miljöcertifieringar, vilket stärker ditt varumärkes hållbarhetsprofil och visar ditt engagemang för en bättre framtid.

Helhetslösning för CM och delad entreprenad på Nordnest Way

Smarta lösningar för moderna fastighetsägare

Upptäck kraften i vår helhetslösning för CM och delad entreprenad. Genom att kombinera innovativ teknik med vår expertis erbjuder vi lösningar som minskar kostnaderna och ökar effektiviteten för fastighetsägare.

Samordning och strategihjälp inom BIM, VDC och digital tvilling

Ta dina fastighetsprojekt till nästa nivå

Med vår expertis inom BIM, VDC och digital tvilling kan vi transformera hur du hanterar och genomför dina fastighetsprojekt. Maximera ROI, minska riskerna och förbättra resultatet med Nordnest vid din sida.

Verksamhetsutveckling och förändringsledning

Digitalisera och hållbarhetsanpassa din verksamhet med Nordnest

Låt oss hjälpa dig att navigera genom marknadens förändringar, optimera dina processer och implementera de bästa strategierna för att göra din fastighetsverksamhet mer framgångsrik.

Energisamordning

En nyckelroll för byggande och förvaltning av energieffektiva byggnader.

Med många discipliner involverad under projekteringen som kan påverka byggnadens energiprestanda i allra högsta grad samt tuffa energikrav krävs en energisamordnare med spetskomptens och lång erfarenhet inom byggnadens energisystem för att lyckas med uppfyllese av energikravet. Engisamordnare jobbar systematiskt och metodiskt från tidiga skeden med berörda discipliner och med relevanta delar av husets tekniska detaljer och utformning till förvaltning och överlämning.

Miljösamordning

En opartisk grankning och verifiering av miljö- och energiprestanda för nya och befintliga byggnader.

Våra miljösamordnare kan hjälpa dig certifiera din byggnad inom de flesta certiferingsystem såsom Miljöbyggnad, Svanen, Green buildning, Breeam, NollCO2 och Passivhus.

Fuktsäkerhetssamordning

Minimera eller eliminera risker med resursslöser och dålig luftkvalitet genom fuktsäkerhetssamordning.

Våra fuktsäkerhetssamordnare hjälper dig att identifera och hantera fuktrikser under projekteringen. Fuktfrågan prceis som energifrågan berörs av flera discipliner vars huvudfokus är annat än hantera fuktsäkerhetsrisker därav behovet av en fuktsäkerhetssamordnare som ser till att denna viktiga hållbarhetsfråga hanteras på ett bra sätt.

Simuleringar och beräkningar

Bli säker att ställda krav uppfylls samtidigt gör beslutsunderlaget mer kvalitativt och tydligare.

Beräkningar och simuleringar är kraftfulla verktyg för att kontrollera kravuppfyllande och optimering av projektets tekniska detaljer i syfte att bl.a. minimera resursanvändning. Det blir mycket enklare att välja systemlösningar ifall prestandan i olika parametrar för de olika alternativen beräknas och simuleras. Våra konsulter hjälper till med exempelvis simuleringar och beräkningar inom energi, dagsljus, termiskt klimat, effekt, köldbryggor, solceller, LCC och klimatutsläpp.

Projektledning – Produktion

En effektiv produktion kräver en systematisk byggledning

Våra projektledare ser till att produktionsfasen är välplanerad och effektiv, uppdragsgivarens intressen bevakas genom att följa avtalen samt kvalitet och arbetsmiljö bevakas. Projektledaren dokumenterar hela produktionen med dess eventuella ändringar och håller koll på eventuella ÄTA-arbeten. Byggherren får rapporter i realtid i vår digitala verktyg hur det går för projektets tid, budget, kvalitet och arbetsmiljö.

KMA-samordning

Ett lyckat byggprojekt kräver en dedikerad person som utvecklar, övervakar och samordnar kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt gällande lagar och regler.

Vi ser till att identifiera och genomföra förbättringar inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom organisationen och projektet. Våra KMA-experter har bred kompetens inom kvalitetsstyrning, miljöledning och arbetsmiljö, samt god förståelse för relevant lagstiftning och standarder.

Byggherreombud – Produktion

Fokusera på andra värdeskapande moment i din verksamhet.

Vi fungerar som din förlängda arm under produktionsfasen för att säkerställa att dina intressen som byggherre beaktas till fullo, projektets mål uppnås och ett väldokumenterat färdigt hus med dess tillhörande relationshandlingar lämnas över till dig som byggherren och förvaltaren. Vi sparar tid åt dig och kompletterar din organisation med spetskompetens så att ni kan öka antal pågåendeaffären med bibehållen organisation.