Pilspetsen i Trelleborg, Träprojekt

I ett långsiktigt och nära samarbete med Kian Properties har ännu ett lyckat projekt kommit i mål.

Nordnest har tillsammans med Kian Properties, Preservia, Kaminsky Arkitektur, Moelven under 2021 – 2023 drivit projektet som innefattar två kvarter innehållandes 50-tals bostäder och radhus med ett lyckat resultat. Fastigheten har en modern och hållbar boendemiljö som samtidigt den hyllar Trelleborgs rika arkitektoniska arv. Byggnaderna har utformats med omsorg för att smälta in i stadsmiljön och samtidigt erbjuda moderna bekvämligheter och en hög standard för våra hyresgäster.

Från kunden: ”Certifieringen enligt Miljöbyggnad silver är ett tydligt bevis på vårt engagemang för att minska miljöpåverkan och främja en hållbar livsstil. Genom att använda energieffektiva lösningar, förnybar energi och material med lågt koldioxidavtryck har vi skapat bostäder som är skonsamma mot miljön samtidigt som de erbjuder en trivsam och modern boendemiljö för våra hyresgäster”

Nordnests uppdrag

  • Framtagning av bygg- och installationsbeskrivningar för upphandling av entreprenörer
  • Träbyggnadsexperter
  • Energisamordning och beräkningar
  • Miljösamordning för Miljöbyggnad och Green Building
  • Fuktsakkunnig
  • Dagsljussakkunnig