Förvaltning

One-Stop-Shop Energirenovering med helhetslösning på Nordnest Way

Helhetslösningar för din bostadsrättsförening

Nordnest erbjuder en komplett lösning för energirenovering av bostadsrättsföreningar. Med vår One-Stop-Shop metodik får du allt du behöver från analys till genomförande på ett och samma ställe.

Analyser, utredningar och samordning inom fukt-, energi- och miljö

Expertanalys för rätt beslut

Välj den mest fördelaktiga lösningen med hjälp av våra experters välgenomarbetade beslutsunderlag.

Vi säkerställer att du uppfyller alla myndighetskrav samtidigt som vi optimerar för att minimera drift- underhållskostnader.