Produktutveckling och projektimplementering 2020-2023: SBU-framtid, Inframodulen och Södra skogsägare

I dagens ränteläge när varje sekund kostar pengar har Nordnest lagt sitt fokus i att utveckla och bygga snabbt och effektivt med lägre risk och högre hållbarhetskvalitéer, det översätts direkt till större affärsnytta och värdeskapande för våra samarbeten varför vi är en självklar långsiktig samarbetspartner inom bygg och fastighetsaffären.

I detta omfattande Forsknings- och Utvecklingsprojekt bistod Nordnest som drivande projektledare och med sina specialistkompetenser inom förebyggande av fel, brister och byggskador, energi- och miljörelaterade frågor, digitalisering av processer samt inom industriellt byggande. Vid implementeringsskedet i projekt agerade Nordnest ansvariga byggherreombud, projekt och projekteringsledare samt med sina olika specialistkompetenser. Nordnest hanterade även eftermarknad som en del i att sluta kunskapsåterföringscykeln in i affärs, projekt och produktutvecklingen.

Implementering i projekt resulterade i 32 bostäder fördelat på ett 6-våningarshus i KL-trä samt 12 st villor projekterades, handlades upp och byggdes på exakt 1 års tid, vilket är rekordeffektivt och e en framtidsspaning inom byggbranschen. Med innovativa metoder och tekniker har vi inte bara uppfyllt, utan överträffat, beställarens och branschens förväntningar. Detta projekt tjänar som en modell för hur moderna, hållbara och kostnadseffektiva byggprojekt kan och bör utföras.

FoU-Projektet omfattade flera delarm för Nordnest enligt nedan:

Affärsutveckling
Projektledning produktutveckling
Byggherreombud och projektledning
Träbyggnadsexperter
Byggsystemutveckling
Installationssystemutveckling
Byggmetoder och omkringliggande processer
Implementering i byggprojekt
System och processer för kunskapsåterföring och ständig förbättring

Urval av innovativa metoder och system

Atriumhusen

Ett av de mest framstående inslagen i detta projekt är de 12 atriumhusen. Dessa hus är unika i sitt slag med grunder utförda i trä genom vår samarbetspartner Klara Byggsystem. Detta är inte bara en hållbar lösning utan också en som möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv konstruktion.

Punkthuset

Punkthuset i projektet är en annan innovation. Det är byggt med en KL-trästomme, och det unika är att alla komponenter tillverkades i en tillfällig fabrik som vi upprättade ett stenkast från byggarbetsplatsen. Denna metod minskade transportkostnader och miljöpåverkan, samtidigt som det ökade effektiviteten.

Heltäckande väderskydd med integrerad travers

Punkthuset inneslöts av ett specialdesignat tält kallat genom vår samarbetspartner Site-Cover, utrustat med en integrerad travers. Detta system möjliggjorde otroligt smidiga lyft av element och material. Dessutom gjorde tältet byggnaden oberoende av väderförhållanden, vilket minimerade förseningar och kostnader.