Produktion

Projektledning – Produktion

En effektiv produktion kräver en systematisk byggledning

Våra projektledare ser till att produktionsfasen är välplanerad och effektiv, uppdragsgivarens intressen bevakas genom att följa avtalen samt kvalitet och arbetsmiljö bevakas. Projektledaren dokumenterar hela produktionen med dess eventuella ändringar och håller koll på eventuella ÄTA-arbeten. Byggherren får rapporter i realtid i vår digitala verktyg hur det går för projektets tid, budget, kvalitet och arbetsmiljö.

KMA-samordning

Ett lyckat byggprojekt kräver en dedikerad person som utvecklar, övervakar och samordnar kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt gällande lagar och regler.

Vi ser till att identifiera och genomföra förbättringar inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom organisationen och projektet. Våra KMA-experter har bred kompetens inom kvalitetsstyrning, miljöledning och arbetsmiljö, samt god förståelse för relevant lagstiftning och standarder.

Byggherreombud – Produktion

Fokusera på andra värdeskapande moment i din verksamhet.

Vi fungerar som din förlängda arm under produktionsfasen för att säkerställa att dina intressen som byggherre beaktas till fullo, projektets mål uppnås och ett väldokumenterat färdigt hus med dess tillhörande relationshandlingar lämnas över till dig som byggherren och förvaltaren. Vi sparar tid åt dig och kompletterar din organisation med spetskompetens så att ni kan öka antal pågåendeaffären med bibehållen organisation.

Kontroller och samordning inom fukt-, energi- och miljö