Detaljplan och bygglov

I detta skede läggs grunden för ett lyckat och hållbart projekt

En välgenomtänkt och målanpassad detaljplan och bygglov är nyckeln till tidsoptimering i projektet. En kunnig projektutvecklare ska vara välinsatt i hela fastighetsaffären och byggkonceptetet och ska inte behöva göra ändringar i detaljplanen eller bygglovet. Nordnest:s kompetenta projektutvecklare ser till att den processen blir smidig och effektiv hela vägen till färdigt bygglov och förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer.

Projekt- och fastighetsutveckling

Projekt- och fastighetsutveckling är kärnan i att omvandla tomma markytor till värdefulla och attraktiva livsmiljöer som många vill bo eller verka i, fastigheter som tjänar samhället och människor förtjänar. Denna tjänst är avgörande för att realisera den maximala potentialen i varje markbit.

Med vår expertis vid din sida får du tillgång till värdeskapande kunskap om marknadstrender, hållbarhetspraxis, fastighetsvärdering, fastighetstransaktion, grön finansiering och de bästa tekniska lösningarna på marknaden. Vi fungerar som en förlängning av ditt team, som ger råd och stöd genom varje steg. Vi kan representera dig som byggherre i kontakt med myndigheter, kommuner, leverantörer och andra intressenter.

Utredningar och rådgivning inom energi och miljö

Expertanalys och samordning är en förutsättning för välgenomarbetade val av tekniska lösningar och implmenteringen av dem.

Vi vet att projektets tekniska och miljömässiga detaljer kan bidra till stort värde om är välstuderade och optimerade och tvärtom kan leda till överskridna budgetar samt brister som i bästa fall hinner åtgärdas innan slutbesiktningen. Vi är generalister men även specialister som kan analysera, utreda och simulera kring betydande detaljer samt samordna med berörda discipliner i syfte att minimera och eliminera risken för fel, brister och skador under byggnadens förvaltningsfas. Vi erbjuder omfattande analyser, utredningar och samordning inom energi, fukt och miljö. Vårt mål är att säkerställa att ditt projekt har 0 anmärkning under eftermarknads- och garantitiden när det kommer till energi, fukt och miljöaspekten. Vi vill inte bara uppfylla, utan överträffa hållbarhetsmålen.