The Nordnest Way

Bygga och förvalta för en grönare framtid

För att kunna rädda Moder Jord måste vi ändra på sättet vi lever våra liv idag. Som en viktig del av detta måste vi allokera om våra resurser mot långsiktigt hållbara investeringar och skapar rätt förutsättningar för hållbar fastighetsutveckling under hela byggnadens livscykel. Till att börja med måste vi från grunden förändra sättet vi uppför och förvaltar våra byggnader.

Med ett hållbart hjärta

Hållbarhet ligger i hjärtat av allt vi gör på Nordnest. Från de material vi väljer till de tekniker vi använder, vi strävar ständigt efter att minska vår påverkan på planeten, skapa hållbara livsmiljöer för boenden och lokalnyttjaren samt skapa byggnader som varar i generationer.

Våra ledord är våra filter

Vi på Nordnest tror att nyckeln till framgång för ett hållbart byggande och förvaltning handlar om att tänka många gånger före handling. En genomtänkt och systematiserad risk management och ett välorganiserat förarbete utanför projektet är viktiga förutsättningar för att lyckas med uppgiften. Vi nyttjar den digitala tekniken för att underlätta planeringen utifrån precisa input och utfall.

Vi har valt att arbeta med våra tre plattformar; processplattformen, produktplattformen och samverkansplattformen där vi ständigt utvecklar plattformarna utanför projektets tid- och budgetpress genom att fylla dessa plattformar med värdeskapande lösningar, processer och samarbete som passerar våra ledord eller filter innan de blir pusselbitarna i varje plattform.

Nordnesthuset

Vi använder oss av genomtänkta tekniska lösningar i ett genomarbetat koncept med grunden i tre egenutvecklade plattformar; Produkt-, Process- och Samverkansplattformar. Alla beståndsdelar (pusselbitar) i dessa plattformar har gått igenom våra filter; långsiktighet och livscykelperspektiv, engagemang och transparens, digitalt, industriellt och hållbart.

Det är dessa genomtänkta pusselbitar som utgör byggstenarna i det vi kallar Nordnesthuset, det hållbara huset.

Det sker en ständig erfarenhetsåterföring som vi dokumenterar, lär oss av och agerar efter. Vi vet i förväg den exakta tidsåtgången och kostnaden kopplat till de olika delarna i projektet. Detta minimerar risken för oförutsedda åtgärder under byggnadens livscykel (projekt och förvaltning). Vi kan då erbjuda ett koncepthus med ingredienser som är framtagna utifrån det tänket och garantera många hållbarhetskvaliteter (se bilden nedan).

Det är även möjligt för oss att sätta fastpris och fast leveranstid för produkten utifrån kundens preferenser. Vårt mål med våra koncepthus är att stärka vår och våra samarbetspartners finansiella position på framtidens kapital-och kreditmarknader. Detta innebär i praktiken att Nordnest med sitt koncepthus och innovativa arbetssätt ESG-anpassar kundens projekt och affär, detta i syfte att göra vårt erbjudande långsiktigt attraktivt samt rikta sitt erbjudande mot projekt, kunder och samarbetspartner Nordnest vill arbeta med.