Teamet

Möt vårt dedikerade team

Bakom varje framgångsrikt projekt står ett team av passionerade individer. Lär känna de experter som gör Nordnest unikt och upptäck hur vi kombinerar våra olika färdigheter för att skapa framstående resultat. Våra medarbetare är lyhörda , välinformerade, förmedlar relevant information och visar kunden den mest fördelaktiga vägen genom hela projektet.

Teamet på Nordnest

Edwin Måradson

CSO (Hållbarhetsansvarig) och senior energi- och hållbarhetskonsult

”Bakgrund inom affärsutveckling, projekteringsledning och projektutveckling med bred specialistkompetens inom energifrågor, miljöfrågor, inomhusmiljö samt installationsteknik. Jag har även arbetat med implementeringen av BIM och digitalisering i byggprojekt. Jag fokuserar alltid på långsiktigt hållbara lösningar och blandar innovation med erfarenheter från det befintliga fastighetsbeståndet, vilket jag tar med mig in i produkt- och projektutvecklingen. Jag tror starkt på att ge tillbaka och har därför alltid varit aktiv inom utbildningssektorn, bland annat på flera Utbildningsinstitutioner. Certifierad och erfaren inom Passivhus, NollCO2, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED och energikartläggning för stora företag.”

Andreas Eliasson

COO och Projektledare

”Under de senaste 20+ åren har jag verkat inom byggbranschen med en bred repertoar av roller i allt från snickare och arbetsledare till företags- och verksamhetsutvecklare. Sedan 2009 har jag drivit bygg- och projektledningsbolag samt utfört byggentreprenader i egen regi, både på beställarsidan och byggsidan. Mitt ansvarsområde har sträckt sig över roller som projektchef, platschef, kvalitets- och miljöansvarig, projekteringsledning, inköp och kalkyl, Bas U/P och mycket mer. Jag har nyttjat digitala hjälpmedel, baserade på projektledningsstandarden PMI, för projektstyrning och har kompletterat detta med vidareutvecklade agila arbetssätt. Att optimera värdeskapandet både inom och utanför projekt har varit en integrerad del av min vardag.”

Christopher Ågren

Affärsutvecklingsansvarig och projektledare

”Resultatorienterad affärsutvecklare och projektledare med över 15 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Specialistkompetens inom byggnadsfysik, fukt och miljöfrågor med fokus på att leda affären, projekt och människor mot framgång. Jag har framgångsrikt genomfört över 1000 projekt inom områden som felutredningar, byggskador och inomhusmiljöproblem som jag sedan tagit med mig in i det proaktiva projektledningsarbetet i 10+ år. Jag har även aktivt arbetat med organisationsutveckling och produktutveckling. Som ledare har jag ansvarat för personal, budgetar och affärsstrategier. Jag har även engagerat mig ideellt genom styrelseuppdrag och i branschorganisationer.”

Daniel Fonzvos

STP (Strategisk inköpare), marknadsansvarig och teknisk rådgivare

”Med över 20 års erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen har jag skaffat omfattande expertis inom projektledning och strategiskt inköp. Jag är stolt över att leda projekt från start till mål med målet att leverera utmärkta resultat. Jag är också passionerad när det gäller att hitta nya lösningar för att effektivisera projekt och främja samarbete. Som ägare, delägare och projektledare har jag en djup förståelse för branschens krav och utmaningar. Jag är skicklig på att hantera komplexa projekt och prioriterar alltid hög kvalitet. Dessutom är hållbarhet och digitalisering viktiga komponenter i mitt arbete. Jag tror starkt på att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med andra för att nå gemensamma mål och integrera olika perspektiv.”

David Uddare

CFO/CIO

”Fokuserad affärsutvecklare som arbetat i hela värdekedjan från detaljplaneutveckling till förvaltning. Bland annat har jag utvecklat ett eget byggsystem och är delägare i en husfabrik. Som fastighetsutvecklare insåg jag tidigt att få byggentreprenörer kunde möta min vision och mina höga krav på kvalitet, vilket ledde till att jag startade min egen byggentreprenörfirma som nu är inkorporerad med Nordnests verksamhet. Jag har även medverkat i flertalet stora som små fastighetstransaktioner och äger idag ett litet bestånd med lättindustri, kontor och byggrätter vilket skapar en holistisk förståelse för våra kunder och samarbetens totala affär och hur vi på Nordnest ska kunna nyttja hållbarhetens fulla affärspotential.”