Mission och vision

Vår strävan mot en bättre värld och samhällsnytta

På Nordnest drivs vi av en tydlig mission och vision: att omdefiniera byggbranschen med fokus på hållbarhet, innovation och excellens.

Vi vill vara en framstående aktör i samskapandet av hållbara livsmiljöer, för urbana och moderna människor i våra städer, utifrån en cirkulär ekonomi och med en stark koppling till naturen.

Vi strävar efter att  i våra projekt realisera potentialen med ekologisk och social hållbarhet som självfallet ska leda till ekonomisk och affärsmässig hävstångseffekt.

Vi kommer  kontinuerligt att utmana oss själva för att kunna leverera optimala projektresultat och långsiktigt värdeskapande affärer för våra kunder.