Vi söker drivna och kompetenta Arbetsledare för prestigefyllda uppdrag

Plats: Eskilstuna och Västerås
Starttid: Jan 2024
Omfattning: Heltid och onsite

Som en del av vårt engagemang i våra senaste vunna upphandlingar, söker Nordnest AB kvalificerade Arbetsledare som kan uppfylla följande krav:

Roll och Ansvar
• Huvuduppgift: Leda och övervaka dagliga arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen, säkerställa arbetslagens effektivitet och säkerhet.
• Samordning: Tät samverkan med Platschefer/Blockchefer för att säkerställa god framdrift och samordning av projektet.
• Planering: Aktivt delta i daglig planering, säkerhetsgenomgångar och arbetsberedningar.
• Rapportering: Regelbundet rapportera framsteg och eventuella problem till Platschefer/Blockchefer.
• Kvalitetssäkring: Övervaka och kvalitetssäkra det utförda arbetet.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbetsledning inom bygg- och anläggningsprojekt.
• Starka kommunikations- och ledaregenskaper.
• God kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhetsprotokoll.
• Förmåga att effektivt planera och fördela arbetsuppgifter.

Erbjudande
• Arbetstid: Heltid, med möjlighet till övertid och OB enligt gällande lagstiftning och kollektivavtal.
• Placering: Eskilstuna/Västerås med flexibilitet för arbete i både städerna. Arbetstagaren behöver inte var bosatt i dessa städer.
• Lön: Konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet och kvalifikationer.

Förväntningar
• Hållbarhet: Bidrag till hållbar utveckling och användning av miljövänliga tekniker.
• Professionalism: Hög kvalitet och professionalism i utförandet av arbetsuppgifter.
• Samarbete: Engagemang i konstruktivt samarbete och öppen kommunikation inom teamet.
• Ledarskap: Inkluderande och respektfullt ledarskap med fokus på teamets mångfald och utveckling.

Ansökan
Kvalificerade kandidater ombeds skicka in en detaljerad ansökan med CV och referenser till daniels@nordnest.se snarast. Vi ser fram emot att välkomna drivna och erfarna Arbetsledare till vårt team.

Vi söker drivna och kompetenta Entreprenadsingenjörer för prestigefyllda uppdrag

Plats: Eskilstuna och Västerås
Starttid: Jan 2024
Omfattning: Heltid och onsite

Som en del av vårt engagemang i våra senaste vunna upphandlingar, söker Nordnest AB kvalificerade Entreprenadsingenjörer som kan uppfylla följande krav:

Rollen innefattar ett brett spektrum av tekniska och administrativa uppgifter relaterade till underentreprenader.

Roll och Ansvar
• Teknisk Samordning: Granska och koordinera underentreprenörers arbete.
• Kontraktshantering: Hantera kontrakt, inklusive upphandling och avtal med underentreprenörer.
• Budget och Tidsplaner: Övervaka och kontrollera budgeten och tidsplanerna för underentreprenader.
• Kommunikation: Föra dialog och säkerställa att underentreprenörer uppfyller projektets standarder.
• Dokumentation: Bereda och sammanställa underlag för ÄTA-hantering i samarbete med projektteamet.

Kvalifikationer
• Erfarenhet inom kontraktshantering och teknisk granskning.
• Starka förhandlings- och kommunikationsförmågor.
• God teknisk förståelse och förmåga att lösa problem.
• Erfarenhet från liknande projekt är meriterande.

Erbjudande
• Arbetstid: Heltid, med flexibilitet för arbete i både Eskilstuna och Västerås.
• Lön: Konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet och kvalifikationer.
• Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse.

Förväntningar
• Professionell Integritet: Hög nivå av professionalism och integritet i alla arbetsrelaterade aspekter.
• Teamarbete: Förmåga att arbeta effektivt i team och bidra till ett positivt arbetsklimat.
• Anpassningsbarhet: Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till föränderliga projektbehov.

Ansökan
Kvalificerade kandidater ombeds skicka in en detaljerad ansökan med CV och referenser till daniels@nordnest.se snarast. Vi ser fram emot att välkomna drivna och erfarna Entreprenadsingenjörer till vårt team.