Hållbarhet

Bygga och förvalta för en grönare framtid

Hållbarhet ligger i hjärtat av allt vi gör på Nordnest. Från de material vi väljer till de tekniker vi använder, vi strävar ständigt efter att minska vår påverkan på planeten, skapa hållbara livsmiljöer för boenden och lokalnyttjaren samt skapa byggnader som varar i generationer.

Nordnestlövet

Hållbarhetsmål

De globala hållbarhetsaspekter vi jobbar aktivt med

Sverige är ett av över 190 länder som har skrivit under Parisavtalet. Detta innebär att vi i bygg- och fastighetsbranschen ska aktivt arbeta med Agenda 2030 med dess 17 hållbarhetsmål och 169 delmål i syfte att förändra och förbättra mot ett hållbart samhälle. Sverige ska dessutom vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.

Med Nordnests genomtänkta bygg- och förvaltningskoncept som utgår ifrån hållbarhetens alla tre byggstenar och med innovativa tekniklösningar, digitala och industriella flöden och processer samt långsiktiga samarbeten arbetar vi aktivt med hållbarhetsmålen som visas i ”Nordnestlövet”. Vi gör vad vi kan för att bidra i den gröna omställningen.