Nordnest får fortsatt förtroende för utbildning

09/07/23

Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra. Kunskap är makt. Nordnest satsar hårt på kunskapsåterföring tillbaka till branschen i olika former. Den förändring som krävs kan vi inte genomföra ensamma. Vi arbetar inte bara i projekt utan når även ut in i våra kunder och samarbetens organisationer, in i deras affärsutveckling, produktutveckling för att sedan implementera allt ut i projekten för att ge värde och resultat. På riktigt!

Nordnest flyttar fram branschens kunskapsfront

Vi tror även att den störta förändringen sker med generationsskiften och därför är det vårt kall att utbilda och involvera våra nya stjärnskott som ska ut i branschen via högskolor och genom att erbjuda praktik.

Nordnest håller 10-tals skräddarsydda utbildningar för sina kunder och samarbetspartner varje år.

Nordnest får 5 år i rad fortsatt förtroende att hålla löpande utbildningar åt Energi och miljötekniska föreningen.

Nordnest får 8 år i rad fortsatt förtroende att hålla utbilda framtida passivhusexperter åt Passive House Institute.

Nordnest får 7 år i rad fortsatt förtroende att hålla löpande utbildningar åt KYH samt sitter sedan några år tillbaka med i styrelsen .

”Vi ser det som en självklarhet att Nordnest som representant från branschen ska vara med och driva utbildningen och engagemanget framåt hos våra framtida branschkollegor där vi specifikt ska forma deras värderingar och kunskap inom cirkulära affärsmodeller; energi- och miljöfrågor.”